zinofonzin.punt.nl
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!
Laatste reacties
Allemaal Onzin !
 
Meer weten over het Leven?
 
http://www.youtube.com/csetiweb 
 
Het persoonlijke verslag van William Pawelec, US Air Force computer- en programmeringspecialist met talloze referenties in beveiligingstechnologieën en systemen voor toegangscontrole. Hij deed dit interview met Dr Greer (CSETI) voorafgaand aan het National Press Club Openbaarmakings Evenement in 2001, en vroeg of dit pas na zijn dood zou kunnen worden vrijgegeven. William Pawelec overleed op 22 mei 2007 en deze maand (23 dec.2010) is dit materiaal vrijgegeven. Pawelec vertelt o.a. hoe hij betrokken raakte bij de ontwikkeling van de microchip, en hoe er bij vergaderingen met producenten of onderzoeks- en wetenschapspartners steeds enkele mensen ongevraagd en onuitgenodigd aanwezig bleken te zijn. Waarna er soms met producent of wetenschappelijke partner iets wonderlijks gebeurde (meestal verkregen zij onvermoed een groot geldbedrag zodat zij niet meer hoefden te werken, een enkele keer werden ze ´gewoon´ vermoord) zodat zij zich niet verder meer met de ontwikkeling van dit uitermate gevoelige product bemoeiden. In goed verstaanbaar Amerikaans, duurt een uur. Elke minuut is de moeite waard.http://www.youtube.com/csetiweb
 
 
 
 
Is het voortbestaan van de natuurgeneeskunde in gevaar?
U loopt naar de toonbank en vraagt de verkoopster, die u vaak zo goed kon adviseren, naar het beste kruidenmiddel voor uw migraine.
Zij vertelt u echter dat zij, vanwege de nieuwe EU-wetgeving, voor geen enkel product in de winkel meer een geneeskrachtige werking mag claimen.
U vermoedt dat uw migraine wellicht vanwege een vitaminetekort optreedt en daarom overweegt u een van de hoger gedoseerde vitaminepreparaten te proberen, die u vroeger ook wel eens heeft gebruikt tegen andere klachten.
Waar staan die, vraagt u aan de verkoopster?
Zij vertelt u dat de fabrikanten van die middelen deze niet meer mogen maken, vanwege de beperkingen die wederom de EU heeft opgelegd aan potentie en doseringen.
De meeste vitaminepreparaten met standaarddoseringen worden alleen nog door farmaceutische bedrijven of hun dochtermaatschappijen gemaakt.
 
 
De nieuwsbrief van één van onze Oude Bekenden
Henk Mutsaers willen we u niet onthouden.
Al vele jaren een consequent niveau qua
informatie en leesbaarheid.
Een aanrader. 
 
 
 
 
Zonder de dokter
Wonderen bestaan
 
 
Ontstaan van het heelal
 
 
Ontstaan van de mens
 
 
Sinds de jaren '30 contact met UFO's 
 Klik op het logo.
 
Dit is de volledige videoversie van
The Disclosure Project
waarin hooggeplaatste Amerikaanse
(ex)overheidsmedewerkers
vertellen over hun ervaringen
met UFO's  (niet ondertiteld)

 

Chemtrails, Chips inplant,
allemaal onzin?
Oordeel zelf. 
Klik op deze drie zusjes.
 
 
 
MEER WETEN OVER JEZELF?

  
Onderzoek naar  'Stemmen Horen' van
de Universiteit van Utrecht
medische faculteit / psychiatrieWat is waar en waarom geloof je dat?


 
Op het internet vonden we een verklarende woordenlijst van Titus Rivasdie allerlei begrippen rond de Bijna Dood Ervaring helder uiteenzet.
Hieronder vind je de lijst.
Het nieuwste boek van Titus Rivas en Anny Dirven heet Van en Naar het Licht.
 
 
Lexicon bij het hiernamaals door Titus Rivas.
 
Aansluiting bij het absolute: vroege animistische theorie van de filosoof E. von Hartmann die alle spiritistische verschijnselen verklaarde vanuit een hypothetische aansluiting bij een algeest of –ziel oftewel universeel informatiereservoir.
 
Afhaalverschijnselen: ervaringen waarbij een overledene of hoger wezen een stervende komt ‘ophalen’.
 
Al Sullivan, geval: Amerikaanse chauffeur die tijdens zijn bijnadoodervaring een merkwaardig handelingsritueel waarnam van een van de chirurgen, Hiroyoshi Takata. Onderzocht door Emily Cook, Ian Stevenson en Bruce Greyson.
 
Andere kant: hiernamaals.
 
Animisme: parapsychologische theorie die bewijsmateriaal voor een leven na de dood interpreteert in termen van de onbewuste paranormale vermogens (ESP en PK) van levenden. Levert vooral in het geval van onderzoek naar BDE’s een paradox op omdat de animistische theorie in elk geval al impliceert dat er waarschijnlijk een vorm van overleven na de dood zal bestaan, aangezien PSI aangeeft dat de ziel niet geheel afhankelijk is van de hersenen. De aloude animistische theorie leeft tegenwoordig ook voort als de zogeheten Super-ESP of Super-PSI theorie.
 
Anoxia: zuurstofgebrek, gangbare skeptische verklaring van Bijna-Dood Ervaringen. Keer op keer ontkracht door onderzoek op dit gebied.
 
Ars moriendi: de kunst van het sterven. Voorbereiding op de eigen lichamelijke dood.

Atkins, Toni: echtgenote van Michael Maguire. Runt samen met hem site over Prebirth Experiences. Had zelf ook herinneringen aan een voorgeborchte.

Atlanta-onderzoek naar BDE’s: Studie van de arts Michael B. Sabom naar bijna-dood ervaringen van mensen die klinisch dood verklaard werden, begonnen in 1994. Sabom schreef hier het boek Light and Death over, dat onder meer het geval Pam Reynolds bevat.
 
Autoscopie: letterlijk zien van zichzelf, dat wil zeggen het eigen lichaam (Grieks). Kan onderdeel uitmaken van een psychologisch ziektebeeld. Ontoepasselijke psychologische verklaring voor uittredingen tijdens bijna-dood ervaringen.
 
Avalon: mythisch eiland van de doden, onder meer bekend geworden door verhalen over koning Arthur.
 
Ba: een van de vele zielenbeginselen volgens de oude Egyptenaren.
 
Bardo: Tibetaanse term voor voorgeborchte tussen twee incarnaties.
 
Barrett, William: vooraanstaand Brits parapsycholoog en fysicus (1844-1925). Eén van de grondleggers van de Engelse SPR en ASPR. Schreef diverse boeken over parapsychologische onderwerpen. Bekend vanwege zijn studie naar sterfbedvisioenen.

BDE: afkorting van Bijna-dood Ervaring.

BDE van Pausanias: vroege melding van BDE uit de klassieke oudheid.

BDE-er: iemand die een BDE heeft ondergaan.

Berger, Arthur: Britse directeur van International Institute for the Study of Death en voorzitter van Survival Research Foundation.
Borderland: werkelijkheid tussen de aardse wereld en het hiernamaals. Heeft niets te maken met de psychiatrische diagnose borderline.
 
Bijnadoodervaringen: nieuwe spelling voor  
 
Bijna-dood ervaringen. Zie aldaar.
 
Bijna-dood ervaringen: ervaringen van mensen die klinisch of bijna dood zijn. Onverklaarbaar door medische of psychologische theorieën vanwege paranormale, veridieke waarnemingen tijdens het vlakke EEG dat bij veel van deze ervaringen werd vastgesteld. Bij bijna-dood ervaringen zijn een aantal kenmerken en thema’s vastgesteld die in veel gevallen terugkomen, zoals de tunnel, het Licht en het belang van kennis, wijsheid en liefde. Het onderzoek naar bijna-dood ervaringen vormt tegenwoordig een van de hoofdpijlers van parapsychologisch onderzoek naar leven na de dood. Sinds enige tijd vaak gespeld als bijnadoodervaringen, ook door de auteur.
 
Brinkley, Damon: auteur die het boek Saved by the Light schreef over zijn eigen bijna-dood ervaring.
 
Conscientiology: Engelse term voor onderzoek naar bewustzijn, met name in verband met een leven na de dood.
 
Dante: voluit Dante Alighieri, zeer beroemde Italiaanse auteur. Schreef onder meer een werk dat bekend staat als ‘La divina commedia’ over verschillende oorden in het hiernamaals. Zou daar volgens sommigen toe aangezet zijn door verhalen over bijna-dood ervaringen.
 
Dieren en leven na de dood: thema waar relatief weinig onderzoek naar is gedaan. Er bestaat empirisch bewijsmateriaal voor een leven na de dood van dieren, met name in de vorm van dromen en verschijningen van overleden huisdieren. Daarnaast is het a priori te verwachten dat als dierlijke zielen in essentie verwant zijn aan die van mensen en als mensen de dood overleven, dit laatste ook voor dieren geldt.
Dee, John: veelzijdige 16e eeuwse Britse wiskundige en astroloog. Zou in contact hebben gestaan met geleidegeesten en onstoffelijke boodschappers.
 
Eady, Betty: populaire hedendaagse schrijfster over bijna-dood ervaringen en aanverwante onderwerpen.
 
Eden: traditionele, bijbelse term voor het paradijs of hiernamaals.
 
Edenberg: aanduiding van een plaats in het hiernamaals die voorkomt in een herinnering aan een voorgeborchte in het Nederlandse geval Sh(...).

Elsaesser Valarino, Evelyn: Zwitserse onderzoekster verbonden aan de Universiteit van Geneve. Schreef enkele boeken over bijnadoodervaringen, onder andere met Kenneth Ring. Haar recentste boek heet Engelchens Land

Engel des doods: Engel die stervenden zou komen ophalen. Magistraal gespeeld door Brad Pitt in Meet Joe Black.
Euridice: geliefde van Orpheus.
 
Fenwick, Peter: britse neurofysioloog verbonden aan het Radcliffe Infirmary te Oxford. Onderzoeker van bijna-dood ervaringen, in samenwerking met Sam Parnia.
 
Flashback bij BDE’s: herinneringen aan belangrijke gebeurtenissen tijdens het aardse leven, in het licht van een beoordeling daarvan.

Flatliners: naam van film over mensen die kunstmatig een BDE opwekken. De term verwijst naar het vlakke EEG tijdens een klinische dood.

Fontana, David: Britse psycholoog en oprichter en voorzitter van de sectie Transpersoonlijke Psychologie van de British Psychological Society. Belangrijke naam op het gebied van survival onderzoek. Publiceerde onder meer over meditatie en spiritualiteit.

Geen hersenactiviteit bij BDE’S: het ontbreken van een EEG tijdens een BDE. Een vlak EEG. In het geval Pam Reynolds was alle hersenactiviteit, inclusief in de hersenstam uitgesloten.
 
Geestenwereld: hiernamaals, waarin de geesten of zielen van overledenen vertoeven.
 
Gehenna: Hebreeuwse term voor de hel.
 
Gene zijde: de andere kant, het hiernamaals. Term die vooral onder spiritisten populair is. Ook generzijds.
 
Gevolgen van BDE’s: gevolgen van een bijna-dood ervaring, zowel in positieve zin (spirituele transformatie) als in negatieve zin (onbegrip en verwijdering van omgeving).
 
Grey, Margot: Britse psychologe en schrijfster over bijna-dood ervaringen. Had zelf een BDE. Oprichtster van de Engelse IANDS.
 
Grosso, Michael: filosoof en auteur. Schreef onder andere over leven na de dood en de zogeheten millenniummythe.
 
Hades: term uit de Griekse oudheid voor het schimmenrijk der overledenen of onderwereld. Ook naam van de god van die onderwereld.
 
Heim, Albert: auteur die een speciale studie maakte van bijna-dood ervaringen die optreden tijdens een val. Had zelf spirituele ervaringen tijdens zo’n val in de Alpen.
 
Hel: christelijk woord voor een negatief hiernamaals.
 
Hemel: christelijk woord voor een positief hiernamaals.
 
Hemels tribunaal: beoordeling van iemands gedrag of voornemens door hogere wezens in het hiernamaals.
 
Hiernamaals: a) leven na de dood, b) plaats waar dat leven na de dood zich afspeelt.
Hiernumaals: het aardse leven.
Hiervoormaals: het voorgeborchte voor een incarnatie of geboorte.
 
Horizon Foundation: Britse stichting voor de studie van BDE’s.
 
Hulpverlening na BDE’s: sommige BDE-ers hebben behoefte aan psychologische hulp en ondersteuning om te leren omgaan met hun BDE en de manier waarop hun omgeving daar op reageert. Internationaal legt IANDS zich hier op toe, met talrijke vertakkingen in afzonderlijke landen. Merkawah is een Nederlandse stichting die onder meer hulpverlening aan BDE-ers biedt.
 
IANDS: afkorting van de International Association for Near-Death Studies.
 
Intermission experiences: (herinneringen aan) ervaringen aan een tussenperiode tussen twee incarnaties. Term van Ian Stevenson.
 
International Academy of Conscientiology: Braziliaanse academie van Waldo Vieira voor de studie van bewustzijn, met name in verband met een leven na de dood en uittredingen.
 
International Association for Near-Death Studies: internationale vereniging gericht op studie van BDE’s, voorlichting over bijna-dood ervaringen en hulpverlening aan BDE-ers.  
 
International Survivalist Society: vereniging voor de studie van bewijsmateriaal voor een leven na de dood, opgericht in 2002. Afgekort als ISS.
 
Isolement na BDE’s: mogelijk gevolg van onbegrip in omgeving tegenover bijna-dood ervaringen.
 
ISS: afkorting van International Survivalist Society.
 
Jacobson, Nils Olof: Zweedse parapsycholoog die standaardwerk schreef over onderzoek naar leven na de dood, in het Nederlands vertaald als ‘Leven de doden?’
 
Jenseits: Duitse term voor hiernamaals.
 
Jones, Thomas M.: Britse oprichter en voorzitter van ISS.
Ka: een van de vele zielenbeginselen volgens de oude Egyptenaren.
 
Keen, Montague: één van de langst actieve leden van de Engelse SPR. Belangrijkste onderzoeker van de Scole Groep. Secretaris van de Survival Research Committee van de SPR.
 
Keen, Veronica: weduwe van Montague Keen, betrokken bij zijn intellectuele nalatenschap en bij pogingen om contact te leggen met haar overleden echtgenoot.
 
Kenmerken van TPHs: tussenperiodeherinneringen hebben eigenschappen met elkaar gemeen, maar ook met bijna-dood ervaringen. Deze overeenkomsten lijken duidelijk te wijzen op een gemeenschappelijke bron.
 
Kennis: één van de voornaamste levensdoelen volgens BDE’s. In de zin van wijsheid, maar ook in een ruimere zin, inclusief motorische en creatieve vaardigheden.
 
Kübler-Ross, Elisabeth: Zwitserse thanatologe en productief auteur, geboren in 1926, die kennis over bijna-dood ervaringen populariseert.
 
Lethaal: van de rivier de Lethe. Ook gebruikt als dodelijk.
 
Lethe: rivier uit de Griekse mythologie. Als overledenen hieruit drinken, verliezen hun herinneringen aan hun aardse leven.  
 
Levensevaluatie: beoordeling van het aardse leven tijdens een bijna-dood ervaring.
 
Licht: onbeschrijflijk mooie bron van liefde en kennis die vaak wordt gemeld bij BDE’n. Vaak in verband gebracht met religieuze of spirituele concepten zoals God, de Heilige Geest of engelen. Wordt regelmatig met een hoofdletter geschreven (Licht) om het verschil met het aardse licht aan te geven.
 
Liefde: één van de voornaamste levensdoelen volgens BDE’n. Zowel in de zin van zelfaanvaarding en zelfrespect (positieve eigenliefde) als in de zin van liefde voor concrete anderen en universeel mededogen met mensen en andere dieren.
 
Limen/IANDS Flanders: Vlaamse afdeling van IANDS opgericht in 1997.
 
Lommel, Pim van: cardioloog verbonden aan het Rijnstate Ziekenhuis te Arnhem. Voerde samen met onder meer Ruud van Wees baanbrekend prospectief onderzoek naar de BDE onder mensen met een hartstilstand uit en publiceerde hier een belangrijk artikel over in The Lancet. Eén van de grote namen op dit gebied.
 
Lorimer, David: Brits auteur en voorzitter van het Scientific and Medical Network.
 
Maguire, Michael (Mike) : Australiër die als kind herinneringen aan een voorgeborchte had, door hem zelf aangeduid als Prebirth Experiences. Runt samen met zijn vrouw Toni Atkins een website over dit onderwerp.
 
Merkawah: Nederlandse pendant van IANDS. Richt zich op voorlichting, hulpverlening en onderzoek rond bijna-dood ervaringen.  
 
Metetherial world: Engelse term van F.W.H. Myers voor de wereld van de geesten (overledenen).
 
Misbruik van BDE’s: het gebruik van de BDE om misstanden mee goed te praten en als onvermijdelijk voor te stellen doordat ´alles is zoals het moet zijn´.
 
Moody, Raymond: Amerikaans psychiater en filosoof die als één van de eersten onderzoek deed naar bijna-dood ervaringen. Zijn boeken maakten BDE’s een bespreekbaarder onderwerp in de medische wereld.

Morse, Donald R.: veelzijdig Amerikaans wetenschapper en tandarts. Eindredacteur van de Journal of Religion and Psychical Researcher. Schreef algemeen boek over survival onderzoek, Search for Eternity.

 
Morse, Melvin: Amerikaanse kinderarts die onderzoek deed naar BDE bij jonge kinderen. Ook bekend om zijn theorie over de rol van delen van de hersenen als poort naar een andere wereld.
 
Nare BDE’s: zeldzame bijna-dood ervaringen waarin de BDE-er een duister, hels hiernamaals ervaart. Mogelijk veroorzaakt door eigen angsten tijdens de BDE. Sommige nare BDE’s monden uit in een klassieke positieve bijna-dood ervaring.
 
NDE: afkorting van Near-Death Experience.
 
Near-Death Experience: Engels voor bijna-dood ervaring.
 
Niet van deze wereld: gevoel dat BDE-ers kunnen hebben dat ze niet langer in deze aardse wereld thuishoren. Verlangen naar het hiernamaals, meestal zonder suïcidale inslag.
 
Ontlichaamd: geen fysiek lichaam meer bezittend.
 
Oordeel: fase van (zelf)beoordeling van het aardse leven tijdens BDE.
 
Opdebeeck, Anja: Belgische criminologe, gepromoveerd aan de Katholieke Universiteit van Leuven op proefschrift over bijnadoodervaringen.
 
Limen/IANDS Flanders: Vlaamse afdeling van IANDS opgericht in 1997.
 
Opheffing van belemmeringen bij BDE’s: bij een aantal bijna-dood ervaringen blijken onder meer visuele handicaps te zijn opgeheven zodat men de fysieke werkelijkheid weer goed kan waarnemen. Onder meer onderzocht door Kenneth Ring. Een misleidende weergave van diens werk is te vinden in een artikel van Nanninga.
 
Opheffing van belemmeringen bij sterfbedvisioenen: van een aantal sterfbedvisioenen is gemeld dat stervenden tijdens hun laatste fase mentale handicaps (zoals dementie en schizofrenie) verloren en weer normaal geestelijk functioneerden. De dood wordt in dergelijke gevallen ervaren als bevrijding voor de ziel.
 
Osiris: Egyptische godheid betrokken bij mythen over het hiernamaals.
 
Overgaan: positieve benaming van sterven als geestelijke overgang naar een hiernamaals.
 
PBE: afkorting van Prebirth Experience.
 
Paradijs: algemene benaming voor een positief hiernamaals.
 
Parker, Adrian Britse psycholoog en parapsycholoog, sinds 1993 verbonden aan de Universiteit van Göteborg. Houdt zich onder andere bezig met Ganzfeld, bijnadoodervaringen en de psychologie van het paranormale. Redacteur van het European Journal of Parapsychology.

Parnia, Sam: Britse onderzoeker naar bijna-dood ervaringen, verbonden aan de Universiteit van Southampton.

Peak in Darien: verwijzing naar een gedicht van John Keats over een ervaring van ontzagwekkende verbazing. Verwijst in verband met sterfbedvisioenen naar gevallen waarin de stervende een overledene te zien krijgt van wie hij nog niet wist dat ze gestorven was.
 
Perry, Paul: uitgever en co-auteur van Raymond Moody.
Personalistische opvatting van een leven na de dood: filosofisch onderbouwde theorie dat wat de dood geestelijk overleeft in feite hetzelfde subject (oftewel dezelfde persoon) is dat denkt, ervaart, wil en voelt tijdens het aardse leven.
Wordt door tegenstanders ten onrechte afgeschilderd als onhoudbaar, naïef of banaal.
Sluit aan bij personalistische opvattingen van mens en dier.
Is verenigbaar met persoonlijke veranderingen, tijdelijk geheugenverlies en regressies, of transformaties na de dood en na reïncarnatie, in de vorm van een zogeheten persoonlijke evolutie. Wordt aangehangen en actief gepropageerd door Stichting Athanasia.
 
Pluto: god van de onderwereld.
 
Prebirth Experience: Engels voor herinneringen aan een voorgeborchte.
 
Price, H.H.: Britse logicus en psychical researcher. Stelde theorie op dat het hiernamaals een subjectieve en intersubjectieve weerspiegeling is van onze geest. Zielen met een vergelijkbaar innerlijk leven komen daarbij terecht in dezelfde soort werelden en kunnen met elkaar interacteren.
 
Prospectief onderzoek: vorm van onderzoek naar BDE’s waarbij men actief een bepaalde groep mensen benadert van wie door hun hartstilstand men een mogelijke bijna-dood verwacht, in plaats van ervaringen te verzamelen die soms pas jaren na dato worden gemeld.
 
Psychisch residu: impersonalistische opvatting van wat er geestelijk de dood overleeft. Fragmenten of brokstukken van de persoonlijke geest. Staat tegenover de personalistische opvatting van onder meer Stichting Athanasia.
 
Psychokinetische beïnvloeding: beïnvloeding van de fysieke wereld vanuit een hiernamaals.
 
Psychon: psychisch element dat in samenwerking met andere psychonen een persoonlijkheid kan vormen en ook tenminste voor enige tijd de dood kan overleven. Theoretisch concept van W.W. Carington. Sluit aan bij het concept psychisch residu en staat haaks op de personalistische opvatting van een leven na de dood.
 
Psychoplastische wereld: wereld (hiernamaals) die zich richt naar de voorstellingen en wensen van degenen die er verblijven.
 
Puhle, Annekatrin: Duitse filosofe, antropologe en taalkundige. Houdt zich bezig met projecten op het gebied van de grenswetenschap, in Göteborg (Zweden) en Berlijn. Auteur van Das Lexikon der Geister.
 
Put, Joseph (Jozef) van der: Nederlander, werkzaam in de volwasseneducatie.
Specialiseerde zich in het ontwikkelen en overdragen van educatief werk voor ouderen, over sterven, rouwen en zingeving. Houdt zich binnen Merkawah bezig met herinneringen aan een toestand voor de geboorte en zwangerschap, herinneringen aan vorige levens en spontane spirituele ervaringen tijdens het leven. Schreef artikelen, zelfstandig en in samenwerking met dr. Hans Gerding.

Achterin zou bij het namenregister dan nog de naam Put, Joseph (Jozef) van der moeten worden toegevoegd.

Reciprocal cases bij verschijningen: gevallen van verschijningen waarbij degenen die verschijnt en degene die verschijning ziet, elkaar kunnen waarnemen.
Reynolds, Pam: meisjesnaam van een Amerikaanse musica uit Atlanta. Werd in verband met een operatie aan een aneurysma kunstmatig in een toestand van klinische dood gebracht waarbij alle hersenactiviteit werd stilgelegd en het bloed tijdelijk uit haar hersenen werd gehaald. Beleefde tijdens de operatie een klassieke Bijna-dood Ervaring met paranormale waarnemingen van medische instrumentaria en handelingen die haar van tevoren onbekend waren. Onderdeel van de Atlanta-studie van Michael B. Sabom. Waarschijnlijk onweerlegbaar, ‘hard’ bewijs voor het feit dat de persoonlijke ziel voor haar bestaan niet afhankelijk is van een brein. Bezig aan een eigen boek over haar bijna-dood ervaring.
  
Ring, Kenneth: psycholoog aan de Universiteit van Connecticut and oprichter van IANDS. Auteur van belangrijke boeken over bijna-dood ervaringen.
 
Ritchie, George C.: Amerikaanse psychiater die een bijna-dood ervaring had in 1943 en daar het baanbrekende boek Return form Tomorrow over schreef. In een andere versie van dit boek, onder de titel My Life after Dying, vertelt hij bovendien over de gevolgen van zijn BDE.

Rozendaal, H.A. (André): Nederlands psycholoog/trainer coach afgestudeerd op een eindscriptie over de persoonlijkheidsveranderingen na bijnadoodervaringen. Gedreven en begenadigd spreker over dit onderwerp. Sinds 2005 aangesloten bij Stichting Athanasia.

Sabom, Michael B.: Amerikaanse cardioloog die onderzoek doet naar bijna-dood ervaringen. Schreef Recollections of Death en startte in 1994 de Atlanta Study waarin ongeveer 50 BDE’s voorkwamen, waaronder die van Pam Reynolds. Schreef een nieuw boek naar aanleiding van de Atlanta Study, Light and Death.
Schaduwrijk: hiernamaals, ander woord voor schimmenrijk.

Schim: volgens de Griekse mythologie, status van een overledene in het hiernamaals.

Schimmenrijk: dodenrijk, volgens de Griekse mythologie.
 
Schuijlenburg, Bert van: Nederlandse auteur over de gevolgen van bijna-dood ervaringen en de juiste houding van hulpverleners tegenover BDE’s.
 
Shanti Nilaya: vereniging van Elisabeth Kübler-Ross met afdelingen in verschillende landen. Gericht op het verspreiden van een boodschap van onvoorwaardelijke liefde.
 
Shared deathbed vision: ervaring aan het sterfbed van iemand anders, die verband lijkt te houden met diens sterfbedvisioen. Hierbij kan zowel sprake zijn van visuele indrukken als van het horen van hemelse ("transcendente") muziek.

Smith, Jayne: patiënte die BDE ervoer tijdens de bevalling van haar tweede kind.
 
Smith, Susan: veelzijdig Amerikaans auteur over onderzoek naar een leven na de dood. Vaak aangeduid als Susy Smith.
 
Smits, Ingrid: Nederlandse auteur over bijna-dood ervaringen.
 
Sterfbedvisioenen: visioenen van stervenden in verband met een leven na de dood. Bestudeerd door parapsychologen. Sterfbedvisioenen blijken universele kenmerken te hebben en vertonen paranormale aspecten. Ze kunnen niet medisch of psychologisch worden wegverklaard.
 
Styx: rivier die de werelden van de levenden en de doden van elkaar scheidt, volgens de Griekse mythologie.
 
Super-ESP theorie: moderne benaming voor animisme. Paranormale data in het survival onderzoek zouden volgens deze theorie zonder uitzondering verklaard kunnen worden door paranormale vermogens door het onbewust gebruiken van ESP door levenden. Zie Super-PSI theorie.
 
Super-PSI theorie: paranormale data of gebeurtenissen in het survival onderzoek zouden zonder uitzondering berusten op PSI van levenden, zowel in de vorm van ESP (bij paranormale informatie) als in de vorm van PK (bij onverklaarbare fysieke voorvallen). Zie ook animisme en Super-ESP theorie.
 
Survival-hypothese: hypothese dat de geest geheel of gedeeltelijk voortleeft na de dood.
 
Survivalism: het aanhangen van de survival-hypothese.
 
Survivalist: aanhanger van de survival-hypothese.
 
Terugkeer: thema bij zowel BDE’s als PBEs van de wens of plicht om terug te keren naar de fysieke wereld of aarde. Ook naam van tijdschrift van Merkawah.
 
TPHs: afkorting van tussenperiodeherinneringen.
 
Tunnel: fase van visuele duisternis of beperkt zicht alvorens men een wereld van Licht betreedt tijdens bijna-dood ervaring.

Tussenperiodeherinneringen: herinneringen aan een periode tussen twee levens. Term van Titus Rivas.

Valarino, Evelyn Elsaesser: Zie Elsaesser Valarino, Evelyn.
 
Vagevuur: tussenfase tussen het aardse leven en een wereld van licht, om de ziel te zuiveren. Concept van de rooms-katholieke kerk.
 
Verschijningen bij sterfbedvisioenen: paranormale gevallen waarin derden verschijningen waarnemen van de stervende of overledenen die hem of haar komen ophalen
 
Vilar, Enrique: Spaans onderzoeker naar bijna-dood ervaringen.
 
Vlak EEG: toestand van de hersenen tijdens een klinische dood die volgens reductionistische modellen onverenigbaar is met bijna-dood ervaringen.
 
Vonk, Ina: een van de oprichters van Stichting Merkawah. Voormalig bestuurslid, coördinator en duizendpoot van deze stichting. Legt zich tegenwoordig met name toe op uitvaartbegeleiding.
 
Voorgeborchte: in de huidige parapsychologie duidt dit woord een wereld of dimensie aan, waarin de ziel verblijft alvorens te incarneren in een stoffelijk lichaam. In de rooms-katholieke traditie staat het eigenlijk voor een voorportaal voor de hemel.
 
Waarheid: één van de waarden tijdens BDE’s.
 
Wees, Ruud van: belangrijk Nederlands psycholoog en onderzoeker naar bijna-dood ervaringen. Betrokken bij prospectief van Pim van Lommel.
 
Wezen van Licht: als hoger wezen ervaren persoonlijke instantie die een BDE-er tijdens de bijna-dood ervaring opvangt, ondersteunt en onderricht.
 
Wijsheid: zie kennis.
 
Yamdoet: Indiaas mythologisch wezen vergelijkbaar met een engel des doods.
 
Zelfbeoordeling: kenmerk van veel BDE’s waarin het aardse leven kritisch maar met mededogen jegens zichzelf wordt beoordeeld.
 

__________________________________________________________

 

 

 

 

 
Laatste artikelen
In navolging van Lea Manders (lijsttrekker van de Partij Mens en Spirit) kan je zelf ook een brief schrijven aan minister Schippers van Volksgezondheid.
Hieronder vind je een voorbeeld wat je kunt gebruiken, maar maak desgewenst je eigen aanpassingen om de brief persoonlijk te maken. Helemaal onderaan vind je de mailadressen van de tweede kamer leden zodat je iedereen een brief toe kunt sturen. Maak ze wakker !!
TIP: mail je brief aan ongeveer 5 á 6 kamerleden tegelijk. Dat is wel wat meer werk om steeds te kopiëren en te plakken, maar het voorkomt dat jouw mail wordt gezien als 'spam'.

 
 
 
Betreft: verbod tot het maken van 'valse claims' op supplementen en natuurmiddelen en het invoeren TW op het toepassen van alternatieve/complementaire geneeswijzen door artsen

 
Geachte Minister en Kamerleden,

Graag vraag ik dringend uw aandacht voor het volgende.

  • Ons voedsel bevat zeker 30 verschillende gifstoffen, die mogelijk onvruchtbaarheid, hersenschade et cetera veroorzaken. Dit wordt toegestaan.
  • Talloze kinderen slikken Ritalin, waarvan de effecten op lange termijn onbekend zijn, die op korte termijn zijn zorgelijk. Dit wordt toegestaan.
  • We leven in het meest luchtvervuilde land van Europa en onze lichamen worden dagelijks beschadigd door fijnstof, met grote gevolgen, zoals vele extra doden door longziekten, hoge bloeddruk et cetera. Dit wordt toegestaan.
  • Er wordt steeds meer bekend over de frauduleuze praktijken van farmaceutische onderzoekers, waarbij structureel met resultaten wordt gemanipuleerd.
  • We worden dagelijks gebombardeerd door commerciële reclame met halve en hele onwaarheden. Dit wordt toegestaan.
  • Roken en (een overmatig gebruik van) alcohol zijn bewezen schadelijk voor de gezondheid. Zij zijn toegestaan.
  • Het wordt steeds duidelijker dat de geneeskrachtige werking van veel van de geregistreerde geneesmiddelen zeer twijfelachtig is, de schadelijke bijwerkingen ervan zijn groot. Dit wordt toegestaan, inclusief vals gebleken gezondheidsclaims van fabrikanten en artsen.

Wij mogen kennelijk niet meer over de werking van mensvriendelijke, goedkope geneesmiddelen geïnformeerd worden, want deze claims zouden niet wetenschappelijk bewezen zijn.

Informeer u beter. Er zijn talloze wetenschappelijke, gepubliceerde rapporten over de werking van homeopathie ten opzichte van allopatische middelen bekend. De resultaten zijn verbluffend.

Sinds in 1973 de Homeopathy Central Council Act in India van kracht werd is homeopathie, samen met de ayurvedische aanpak, een van de pijlers onder de volksgezondheid in India. Het getuigt van moed of totale veronachtzaming om te beweren dat de werkzaamheid van homeopathische middelen niet wetenschappelijk bewezen is, wanneer in India niet alleen bij lichte, maar ook bij zeer ernstige aandoeningen als borst-, hersen- en andere tumoren uitstekende resultaten hiermee (als enige toegepaste behandelmethode) worden behaald.

Het getuigt niet van betrokkenheid bij de gezondheid van de Nederlandse bevolking om maatregelen te nemen als het verbieden van de vermelding van de werkzaamheid op de verpakking van homeopatische middelen.

Daarnaast wilt u de goedkope complementaire methoden van artsen –die in de praktijk leren wat werkzaam is- voor de patiënt duurder maken, zonder enige noodzaak. Uit recent onderzoek blijkt dat complementair werkende artsen 15% goedkoper werken! Stimuleer dit !

Geachte Minister en Kamerleden, wilt u op deze wijze de burger ‘beschermen’? En was het niet de bedoeling om mínder regelgeving in plaats van meer te realiseren? ‘De Zorg’ zou enorm veel goedkoper worden wanneer homeopathische middelen op grote schaal werden toegepast en het zou het welbevinden van uw zieke medemens ten goede komen omdat hen de bijwerking van de chemische medicatie bespaard zou blijven.

Voor mij blijkt de wetenschap in haar huidige functioneren niet geheel betrouwbaar en het is bovendien een vrij eenzijdig stelsel van normen en afspraken.

Ik zie haar resultaten als een interessante uitkomst, maar niet als de (enige) waarheid. In een vrij land is het een burgerrecht om te leven conform de eigen wereldbeschouwing. Dat betekent voor mij dat ik niet aan ketens van wetenschappelijke uitkomsten gelegd wens te worden, die ook nogal eens kunnen wisselen al naar gelang het voortschrijdend inzicht.

Ik wens een blijvend vrije toegang tot en informatie over de middelen waar ik uitstekende ervaringen mee heb (ook bij mijn kinderen en kleinkinderen) en die passen bij mijn levensovertuiging en leefwijze: een natuurgerichte zorg die laagdrempelig en goedkoop toegankelijk is.

Ik roep u, Minister en Kamerleden, op te stoppen met de verdere invoering van deze onnodige en beperkende maatregelen, die de zorg bovendien duurder maken. Laat mensen en producenten vrij om hun ervaringen en meningen te vermelden op een middel.

Iedereen in Nederland is mondig en goed geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
 
(jouw naam)
 
 
Mail deze brief aan de 2e kamerleden:

 
a.koppejan@tweedekamer.nl
B.vBochove@tweedekamer.nl
C.Aptroot@tweedekamer.nl
C.Coruz@tweedekamer.nl
c.joldersma@tweedekamer.nl
e.blanksma@tweedekamer.nl
E.vHijum@tweedekamer.nl
G.Koopmans@tweedekamer.nl
h.bruins-slot@tweedekamer.nl
H.Ormel@tweedekamer.nl
j.biskop@tweedekamer.nl
K.Ferrier@tweedekamer.nl
M.Haverkamp@tweedekamer.nl
m.holtackers@tweedekamer.nl
M.Smilde@tweedekamer.nl
M.Sterk@tweedekamer.nl
m.vdwerf@tweedekamer.nl
m.vtoorenburg@tweedekamer.nl
pieter.omtzigt@tweedekamer.nl
r.knops@tweedekamer.nl
S.Buma@tweedekamer.nl
s.derouwe@tweedekamer.nl
A.Slob@tweedekamer.nl
c.schouten@tweedekamer.nl
cynthia.ortega@tweedekamer.nl
e.wiegman@tweedekamer.nl
j.voordewind@tweedekamer.nl
a.pechtold@tweedekamer.nl
B.vHam@tweedekamer.nl
f.koserkaya@tweedekamer.nl
g.schouw@tweedekamer.nl
k.verhoeven@tweedekamer.nl
m.berndsen@tweedekamer.nl
p.dijkstra@tweedekamer.nl
s.vveldhoven@tweedekamer.nl
w.hachchi@tweedekamer.nl
w.koolmees@tweedekamer.nl
a.elfassed@tweedekamer.nl
b.braakhuis@tweedekamer.nl
j.klaver@tweedekamer.nl
j.sap@tweedekamer.nl
l.voortman@tweedekamer.nl
l.vtongeren@tweedekamer.nl
m.peters@tweedekamer.nl
r.grashoff@tweedekamer.nl
W.vGent@tweedekamer.nl
A.Eijsink@tweedekamer.nl
a.kuiken@tweedekamer.nl
a.marcouch@tweedekamer.nl
a.wolbert@tweedekamer.nl
D.Samsom@tweedekamer.nl
e.groot@tweedekamer.nl
e.vdveen@tweedekamer.nl
f.timmermans@tweedekamer.nl
J.Dijsselbloem@tweedekamer.nl
j.dlange@tweedekamer.nl
j.klijnsma@tweedekamer.nl
J.Leerdam@tweedekamer.nl
j.monasch@tweedekamer.nl
j.recourt@tweedekamer.nl
k.arib@tweedekamer.nl
l.bouwmeester@tweedekamer.nl
l.jacobi@tweedekamer.nl
m.celik@tweedekamer.nl
M.Hamer@tweedekamer.nl
M.vDam@tweedekamer.nl
N.Albayrak@tweedekamer.nl
p.heijnen@tweedekamer.nl
P.Smeets@tweedekamer.nl
r.plasterk@tweedekamer.nl
r.vermeij@tweedekamer.nl
s.dikkers@tweedekamer.nl
t.jadnanansing@tweedekamer.nl
t.vdekken@tweedekamer.nl
Voorzitter@tweedekamer.nl
anja.hazekamp@tweedekamer.nl
esther.ouwehand@tweedekamer.nl
a.elissen@tweedekamer.nl
d.graus@tweedekamer.nl
e.lucassen@tweedekamer.nl
g.wilders@tweedekamer.nl
h.beertema@tweedekamer.nl
i.vdbesselaar@tweedekamer.nl
j.driessen@tweedekamer.nl
j.vbemmel@tweedekamer.nl
j.vklaveren@tweedekamer.nl
k.gerbrands@tweedekamer.nl
l.bontes@tweedekamer.nl
l.helder@tweedekamer.nl
leon.djong@tweedekamer.nl
m.hernandez@tweedekamer.nl
r.deroon@tweedekamer.nl
r.vvliet@tweedekamer.nl
t.vdijck@tweedekamer.nl
w.dille@tweedekamer.nl
w.kortenoeven@tweedekamer.nl
C.vdStaaij@tweedekamer.nl
E.Irrgang@tweedekamer.nl
e.roemer@tweedekamer.nl
f.bashir@tweedekamer.nl
h.vgerven@tweedekamer.nl
HvBommel@sp.nl
jasper.vdijk@tweedekamer.nl
jdewit@sp.nl
m.smits@tweedekamer.nl
n.kooiman@tweedekamer.nl
p.ulenbelt@tweedekamer.nl
pjansen@sp.nl
r.leijten@tweedekamer.nl
rvraak@sp.nl
s.gesthuizen@tweedekamer.nl
skarabulut@sp.nl
C.vdStaaij@tweedekamer.nl
e.dijkgraaf@tweedekamer.nl
a.lucas-smeerdijk@tweedekamer.nl
a.mulder@tweedekamer.nl
A.vMiltenburg@tweedekamer.nl
afke.schaart@tweedekamer.nl
b.dboer@tweedekamer.nl
bart.deliefde@tweedekamer.nl
brigitte.vdburg@tweedekamer.nl
c.vnieuwenhuizen@tweedekamer.nl
e.ziengs@tweedekamer.nl
h.lodders@tweedekamer.nl
h.nepperus@tweedekamer.nl
hantenbroeke@tweedekamer.nl
i.dcaluwe@tweedekamer.nl
j.hennis-plasschaert@tweedekamer.nl
j.houwers@tweedekamer.nl
J.Snijder@tweedekamer.nl
joost.taverne@tweedekamer.nl
k.dijkhoff@tweedekamer.nl
k.straus@tweedekamer.nl
m.azmani@tweedekamer.nl
m.harbers@tweedekamer.nl
m.huizing@tweedekamer.nl
r.leegte@tweedekamer.nl
S.Blok@tweedekamer.nl
secretariaat.elias@tweedekamer.nl
secretariaat.vandersteur@tweedekamer.nl
W.vanBeek@tweedekamer.nl
 


Lees meer...
Dood is geen einde.
 
Het interview met schrijfster Marie-Claire van der Bruggen is niet alleen een persoonlijke kennismaking met een opmerkelijk schrijfster, maar geeft ook inzicht in de manier waarop zij aankijkt tegen het proces van sterven.
Haar boeken worden vaak gebruikt door Hospice vrijwilligers, maar worden ook door kinderen en andere volwassenen gelezen. 
Marie-Claire opent de dialoog over de dood en het stervensproces en geeft op een aansprekende manier de context weer van het grote proces Leven waarvan de dood slechts een onderdeel is.
 
Hier kan je het StarDust gesprek met Marie-Claire van der Bruggen beluisteren.
http://www.stardustradio.nl/delaatste.html 
 
Alle items bij StarDust radio zijn gratis online beluisterbaar, maar je kunt zo'n geluidsbestand ook gratis downloaden of via podcast op (laten) halen.
 
Luister je ná 7 april dan vind je het interview op deze pagina:
http://www.stardustradio.nl/luisterlinks.html
Lees meer...
De laatste tijd valt het op dat er steeds meer meditaties worden aangeboden op het internet. Is het 'in' aan het worden?
Of dit nu gebeurt vanwege de trend die Spirituele Bewustwording heet, of vanwege ondernemende dames en heren die hebben ontdekt dat ze hiermee gemakkelijk geld kunnen verdienen is niet altijd duidelijk.
Enkele jaren geleden werd bij het programma Zin of Onzin via de lokale omroep in Alphen a/d Rijn onze eerste Zomeravond meditatie uitgezonden. Het was verbazend hoeveel mensen daaraan hadden meegedaan. We spreken nu over een jaar of zes geleden. Meditatie via een radio? Dat kon je toen rustig uniek noemen.
En vandaag concluderen we dat via (internet)radio zóveel meditaties worden aangeboden dat je soms door de bomen het bos niet meer kan zien. Waar moet je beginnen?
Een richtlijn zou kunnen zijn om allereerst te ontdekken of de spirituele 'hulp' die wordt aangeboden leidt naar een betaald telefoonnummer of een creditcard situatie bij luisteren of downloaden. Dat soort hulp leidt over het algemeen slechts naar de portemonnee van de ondernemer achter deze site.
 
 
 
Nu geven wij mensen de spirituele bewustwording aan elkaar door op allerlei manieren. Bij Stardustradio doen we dat bijvoorbeeld door gesprekken met onze gasten en door de StarDust meditaties. Voor mensen (en kinderen!) die graag hun hoofd leeg willen maken om bijvoorbeeld prettig te slapen of zich beter te concentreren vinden wij de SHU*meditatie een aanrader. Deze 30 minuten meditatie is gebaseerd op je eigen ademhaling. Na afloop is je hoofd fris en je geest weer helder. Zo zijn er nog een paar, waar gelukkig vaak (gratis :-) online naar wordt geluisterd, of die via download of podcast worden opgehaald.
Het is een cadeautje voor jou met onze wens dat je er veel plezier aan mag beleven. Vanzelfsprekend staat het je vrij om de link door te geven aan iemand die er belangstelling voor heeft. http://www.stardustradio.nl/meditaties.html
 
Op dit moment bouwen we aan een serie interviews over 2012 met mensen die hier een studie of onderzoek naar hebben gedaan. Binnenkort is er weer een aanvulling.
Klik op de link voor de informatie.
http://www.stardustradio.nl/2012.html
 
Lees meer...
Nu kan je luisteren naar de Ontmoeting met Olof Smit bij StarDustRadio  
 
Vanavond om 21.00 uur nog eens, voor wie 'm moet missen.
Lees meer...
Vanaf  zondag 3 april kan je Olof Smit ontmoeten bij StarDustRadio. 
 
Deze  van oorsprong boeren zoon zette met zijn films en ontwapenende aanpak de biologisch-dynamische landbouw op de kaart in Nederland, bij de topchefs.   
Inmiddels woont Olof alweer jaren in het Surinaamse oerwoud bij de indianen, om de medicinale planten en het gebruik ervan bij levensbedreigende ziekten als malaria en aids te bestuderen.
 
Het blijkt dat chemische middelen zoals de huidige medicijnen tegen deze ziekten weliswaar de klachten verminderen, maar dat met totaal natuurlijke middelen een patiënt genezen kan worden. Dit lijkt een regelrechte revolutie, als we bedenken dat chemische medicijnen slechts de ziekteverschijnselen binnen de perken houden, maar de patiënt tegelijk enorm belasten met de blijkbaar onvermijdelijke ´bijverschijnselen´.   
Hierover schreef hij een boek over wat binnenkort verschijnt.
 
 
 
Olof  is te gast bij StarDustRadio waar hij vertelt over zijn leven, zijn kijk op reïncarnatie en karma en nog veel meer, in het programma de Ontmoeting van 3 april.   
Inzicht, doorzettingsvermogen, een spirituele instelling en fijne, vileine humor.
In deze uitzending zijn al deze ingrediënten aanwezig.
 
Alle programma´s van StarDustRadio zijn tot 6 maanden na de uitzenddatum online te beluisteren en/of gratis te downloaden. 
StarDustRadio:  gewone mensen over ongewone onderwerpen.
Lees meer...   (1 reactie)
Zorg voor kinderen, ouders, partner of vrienden en familie is een uiting van onze liefde, maar zodra de zorg omslaat in zorgen en we gaan proberen  allerlei problemen op te lossen, kan deze liefde stressvol worden. Liefde slaat dan om in een belastende vorm van verantwoordelijkheid die gepaard gaat met piekeren, angst en onzekerheid.
 
Een prachtige workshop  voor iedereen, over de dagelijkse worsteling die je kunt ervaren bij de zorg voor je gezin, vrienden en familie.
 
 
Lees meer...
Planeet in gevaar

uit Nieuwsbrief 29 Maart 2011 

 

Bewogen jaar
Het voorjaar is alweer begonnen, maar het is nog geen gouden voorjaar.
2010 was een zeer bewogen jaar. In vele opzichten. Een greep uit de wereldgebeurtenissen: aardbevingen (Haïti en Italië); ‘bijbelse zondvloeden’ (Nepal, Pakistan, de Australische staat Queensland en delen van Europa en Afrika); vulkaanuitbarstingen in IJsland (de Eyjafjallajökull), Indonesië (de Merapi), Japan en Midden-Amerika; orkanen (de VS, Australië, China), cyclonen (Chili), modderstromen, aardverschuivingen (Afrika en Europa); heftige klimaatwisselingen in de vorm van snel wisselende hittegolven en koudestromen in diverse landen; een enorme olieramp in de Golf van Mexico.

 

De mensheid is op een dramatisch punt in haar evolutie aangekomen en krijgt nu keihard de rekening gepresenteerd.

 

Zal de mens dan niet op de tovenaarsleerling van Faust lijken, die de macht over de door hem opgeroepen krachten niet meer beheersen kan? Wie zegt dat dit onmogelijk kan gebeuren, is onwetend van het krachtenspel van de natuur. Tijdens het schrijven van deze Nieuwsbrief hoorden we op de BBC dat er een aardbeving had plaatsgevonden van 6,8-7,1 op de schaal van Richter tussen Birma en Thailand, landen die al zwaar geleden hebben onder hun regime en de afgelopen jaren al enkele keren getroffen zijn door natuurrampen. Veel informatie krijgen we hierover niet. Mogelijk omdat het aantal rampen niet meer bij te houden is?

 

De machtigen der aarde, die de wet ‘wat ge zaait zult ge oogsten’ bespotten of ronduit ontkennen, zullen eens ervaren dat hun macht onmacht is en dat op een dag de oogst van hun langdurig heilloos en verderfelijk handelen pijnlijk zichtbaar zal worden in henzelf. ‘Zoals het kalf uit duizend koeien de moeder vindt, zo vindt de daad de dader’, zei de Boeddha. Karma, de wet van oorzaak en gevolg, is geen ‘strafwet’, maar een wet die de harmonie van het leven behoedt en herstelt. Via een vaak bittere ervaringsweg leert de mens dat het leven gebaseerd is op harmonie en niet op chaos en verdeeldheid. Omdat de krachten van polariteit en diversiteit op aarde zo groot zijn, is hier de wet van ‘zaaien en oogsten’ des te krachtiger werkzaam.

 

Laten we ondanks de vele wantoestanden en de chaos in de wereld, veroorzaakt door meedogenloze geesten met wie we hoe dan ook in relatie staan (immers, alles is met alles verbonden), pogen ons mededogen te behouden, hoe moeilijk dat soms ook is. Dit mag ons er overigens niet van weerhouden om de vele schandelijke mistoestanden bloot te leggen, vanuit het inzicht ‘in de wereld’ te zijn, maar niet ‘van de wereld’. De Boeddha en zijn tijdgenoot Mahavira leerden als geen ander om mededogen te ontwikkelen voor de vijand, wat Mahatma Gandhi deed in de twintigste eeuw.

 

Pogen zich menswaardig op te stellen jegens hen die een vijandige houding aannemen tegenover het leven, is erkennen dat ook zij bezield worden door een goddelijke vonk, dat ook zij naar geluk verlangen, maar er door allerlei redenen een verkeerde en heilloze invulling aan geven. ‘Rijken zijn armoedzaaiers’, zei iemand eens. Ze zaaien armoede buiten en in zichzelf; in zichzelf door gebrek aan mededogen en barmhartigheid. Zij veroorzaken niet alleen anderen veel leed, maar ook zichzelf. Zij zijn wat de Boeddha de ‘hongerige geesten’ noemt, die nimmer verzadigd zijn, onder andere voorgesteld in de helleschilderingen van Jeroen Bosch en de tekeningen van Botticelli in de Divina Commedia van Dante. Juist dat onbevredigend verlangen brandt als een innerlijk hellevuur en is hun tomeloos lijden, dat het leed dat ze anderen aandoen verre overtreft. De miljarden van alle miljardairs zouden alle financiële problemen in de wereld kunnen oplossen. ‘Er is een soort rijkdom die gewelddadig is tegenover de ander en de wereld’, zei Krishnamurti eens.  

 

Talloze kosmische stralingen zijn inmiddels werkzaam geworden. Zo is er vanuit de Pleiaden, met name vanuit de centrale ster Alkyone, inmiddels een gigantisch lichtveld actief geworden, bekend als de fotonengordel of manasische ring. Dit lichtveld werkt sterk transformerend op de magnetische velden en de kern van de aarde in, wat grote veranderingen tot gevolg heeft voor zowel de planeet als alle levende wezens. Een magnetische poolverschuiving op korte termijn behoort tot de mogelijkheden. Een dergelijk gebeuren zal grote gevolgen hebben voor onze communicatiesystemen als (mobiele) telefonie en internet, mobiliteit (vlieg-, trein en autoverkeer), gps, elektronica, chips enzovoort. Geen aangenaam nieuws voor big brother. 

 

De matrix verbroken
De matrix, vervaardigd door de ‘gevallen wachters’ of ‘goden’, die de mens al zo lange tijd manipuleren, zal verbroken worden. Duivelse wapens als HAARP zullen als luciferhoutjes knappen als straks de stormwind van de helende Geest opsteekt. Laten we alles op alles zetten om ons te verankeren in het Zelf, het Ene, de Bron, Bewustzijn. We staan voor de sprong van individueel bewustzijn naar Bewustzijn. Natuurlijk zijn dit slechts verlegenheidswoorden. Het gaat erom dat ons ik kleiner wordt, de liefde toeneemt en het Licht zijn werk in ons mag doen. Laten we de matrix verbreken door het ‘water’ van inzicht (gnosis) en het ‘vuur’ van de Geest. Dan kan het lichaamsgraf openbreken en de onsterfelijke mens oprijzen uit de dood: de innerlijke geboorte voltrekt zich. Hier zijn geen meesters, goeroes, moellahs, rabbi’s of pastors voor nodig, slechts de innerlijke meester.

 

Mogen alle levende wezens in dit heelal gelukkig zijn!


© Marcel Messing, 29 maart 2011

Zie voor meer informatie:
www.marcelmessing.nl en www.wijwordenwakker.org

 
De Ontmoeting met Marcel Messing bij StarDustRadio kan je tot 3 april hier  beluisteren.
Na 3 april klik je hier  voor deze uitzending.
Lees meer...
 
Nu dagen naar hun einde snellen
 
Nu dagen naar hun einde snellen,
licht herboren wordt uit schoot der duisternis,
nu leugens overal ontmaskerd worden
tussen coulissen van verward wereldtoneel,
nu mensen aarzelend balanceren tussen vrees en hoop,
nu ijzeren schaal op barsten staat en
waarachtig leven zich vrijmaakt uit vlies van vergane tijd,
raakt licht op ontelbare plaatsen verduisterde aarde aan
die schoksgewijs haar grootse luister toont,
grondtoon van het eeuwig AUM weer klinken laat,
geest van licht en liefde waaien doet naar geteisterde windstreken.
 
Al is er angst en lijden nog,
zacht worden witte vleugels van genezing uitgeslagen
om gekwetst leven op te tillen tot ongekende hoogtes.
 
Wees stil nu en daal af
in de grot van het eigen hart
waar goud van eeuwig leven schittert,
wierook van heelheid geurt,
mirre van wijsheid dood tot leven wekt,
en zie het kindeke,
dat duizenden keren tot zwijgen werd gebracht
maar nu als nooit tevoren glimlacht in het licht,
ons wakker kust uit diepe slaap van vergetelheid.
 
Moge licht en liefde je pad verlichten,
Marcel en Marijke Messing

 
'Nu dagen naar hun einde snellen' door Marcel Messing: www.marcelmessing.nl
door Maryon Hoevenaar op zondag 27 maart 2011 om 11:17
 
Ontmoet Marcel Messing bij StarDustRadio
 
 
Lees meer...
De Spirituele Man
 
Maart is al enkele jaren 
de 'Mannenmaand' bij StarDustRadio.
 Vier mannen geven hun visie op dit onderwerp
tijdens een openhartige Ontmoeting.
 
Spirituele Man
Peter Houtman, begeleidt mannen (en vrouwen)
Hoe is de natuurlijke ontwikkeling van een man?
 
Spirituele Man
Job van Splunter, architect
 Ontdekkingsreiziger op zoek naar praktische inzichten
 
 Spirituele Man
Philip Engelsman, ceremoniemeester
Ontwikkelt ceremonies die passen bij wat gevierd wil worden
 
Spirituele Man
Marcel Messing, bekend onderzoeker en auteur
Met een niet mis te verstane boodschap: Wordt Wakker !!!
 
Je kan deze programma´s 24 uur per dag beluisteren of downloaden.
 
  
klik op het plaatje om naar dee website
van StarDustRadio te gaan.
Lees meer...
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl